københavn helsinki færge Kunnallisvalitus

collège henri guillaumet toulouse Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta kunnallisvalituksella. Valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

nuuska nousee päähän Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalitus voidaan tehdä ainoastaan laillisuusperusteilla eli jos

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

zoller fröhlich laser control Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Pöytäkirjaan ja päätökseen liitetään valitusosoitus, josta ilmenee tarkemmin, miten kunnanvalitus tehdään.