padres de gabriela zapata montaño Oikaisuvaatimus

erfurt liebknechtstraße 50 Kunnanhallituksen ja lautakunnan ja niiden alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

estaciones del año en ingles yahoo Oikaisuvaatimus tehdään kunnanhallituksen ja lautakunnan päätöksistä näille toimielimille itselleen sekä niiden alaisten toimielinten, jaostojen ja viranhaltijoiden päätöksistä kunnanhallitukselle tai asianomaiselle lautakunnalle.

lumene natural code meikkivoide sävyt Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Asianosaisia ovat ne, joihin päätös on kohdistettu tai joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.

inglise eesti tõlge online Oikaisuvaatimus voidaan tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteilla eli jos sen tekijä katsoo, että päätös on epätarkoituksenmukainen tai että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltaansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

marianerna gav namn åt Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja siitä on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Pöytäkirjaan ja päätökseen liitetään oikaisuvaatimusohjeita, joista ilmenee tarkemmin miten oikaisuvaatimus tehdään.